Λίστα ΕΛΟ

Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστ ΕΛΟ των σκακιστών που λαμβάνουν μέρος στο Cyprus Chess Tour. Η λίστα θα ανανεώνεται κάθε πρώτη του μήνα.

Sticker Logo