Κανονισμοί

 1. Cyprus Chess Tour (CCT)

Kappa Chess Logoα.  Το Cyprus Chess Tour (CCT) είναι ένας νέος θεσμός που υιοθέτησε με τεράστια επιτυχία η Σκακιστική Σχολή “Κάππα” ως σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογίας των σκακιστών στην Κύπρο και που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2016 δίνοντας την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους σκακιστές για να συμμετάσχουν ενεργά.  Όλα τα τουρνουά του Cyprus Chess Tour αξιολογούνται από τη FIDE για διεθνές ΕΛΟ.

β.  Το CCT ανήκει και κυβερνάται εξολοκλήρου από τη Σκακιστική Σχολή “Κάππα”, διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με όσους σκακιστικούς ομίλους και ακαδημίες επιθυμούν.

γ.  Ο σκοπός του CCT είναι η βαθμολογική αγωνιστική κατάταξη των σκακιστών στην κατηγορία Ράπιντ για όλη τη χρονιά και διεξάγεται επίσης για να ελκύσει παίκτες όλων των ηλικιών, κυρίως μικρά παιδιά, αλλά και για να καλλιεργήσει, να διαδώσει και να αναπτύξει το άθλημα του σκακιού σε ολόκληρη την Κύπρο.

δ.  Η συγκομιδή βαθμών αρχίζει κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

ε.   Η συγκομιδή βαθμών των αθλητών θα γίνεται με βάση τρία (3) κριτήρια:

 • Βαθμούς που κέρδισαν στον κάθε σταθμό ξεχωριστά.
 • Βαθμούς ανάλογα με την τελική τους κατάταξη στον κάθε σταθμό.
 • Βαθμούς ίσους με το 1% του κυπριακού ΕΛΟ τους με τη λήξη του CCT.

στ. Η τροποποίηση της βαθμολογίας θα γίνεται αμέσως μετά το τέλος κάθε τουρνουά που βρίσκεται στο Cyprus Chess Tour (CCT) και θα δημοσιεύεται αμέσως στην επίσημη ιστοσελίδα www.cypruschesstour.com

 1. Cyprus Chess Tour – Εισαγωγή

α.  Το όνομα του ετήσιου Tour που διεξάγεται από τη σκακιστική σχολή “Κάππα”, είναι Cyprus Chess Tour (CCT).

β.  Το CCT ανήκει και κυβερνάται από τη Σκακιστική Σχολή “Κάππα” και είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει εννέα (9) μονοήμερα ή διήμερα τουρνουά ατομικού επιπέδου, ένα (1) τουλάχιστον σε κάθε πόλη της ελεύθερης Κύπρου, καθώς επίσης σε κωμοπόλεις και χωριά. Οι σκακιστές που λαμβάνουν μέρος παίρνουν βαθμούς με βάση 3 κριτήρια: α) τους βαθμούς που κερδίζουν στον κάθε σταθμό ξεχωριστά, β) βαθμούς ανάλογα με την τελική τους κατάταξη στον κάθε σταθμό και γ) βαθμούς ίσους με το 1% του κυπριακού τους ΕΛΟ με τη λήξη του CCT στο τέλος της χρονιάς όπου θα αναδειχθεί και ο νικητής.

γ.  Ο κάθε σκακιστής δικαιούται να επιλέξει τουλάχιστον έξι (6) από τα εννέα (9) τουρνουά για να λάβει μέρος, εφόσον επιθυμεί να διεκδικήσει ένα από τα έπαθλα που θα απονεμηθούν στο τέλος της χρονιάς.  Σε περίπτωση που σε μια χρονιά αποφασιστεί να διεξαχθούν λιγότερα ή περισσότερα από εννέα τουρνουά, τότε θα ανακοινώνεται από πριν ο ελάχιστος αριθμός τουρνουά που θα μπορεί ένας σκακιστής να συμμετάσχει.

δ.   Εννοείται ότι οποιοσδήποτε σκακιστής μπορεί να παίξει σε όσους σταθμούς επιθυμεί, ακόμη και σε μόνο έναν!!!

ε.  Αν ένας σκακιστής λάβει μέρος σε όλα τα τουρνουά, τότε αυτόματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα τρία (3) τουρνουά που είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία.

στ.  Το κάθε τουρνουά που διεξάγεται στο CCT αναγνωρίζεται από τον τίτλο του και από το χαρακτηρισμό π.χ. 1st Stop of CCT 2016...  Στο τέλος της ονομασίας του τουρνουά θα προστίθεται ο χορηγός, όπου υπάρχει.

ζ.   Αν ένας σκακιστικός όμιλος επιθυμεί να εντάξει στο CCT ένα δικό του τουρνουά, θα πρέπει να το υποβάλει έγκαιρα και γραπτώς στη Σχολή.

 1. Υπευθυνότητες και Υποχρεώσεις

α.  Η Σκακιστική Σχολή “Κάππα” έχει όλη την ευθύνη για τη διοργάνωση και την επίβλεψη του CCT.

β.  Οι κανονισμοί του CCT μπορούν να αλλάξουν μόνο με απόφαση της Σχολής.

γ.  Τα τουρνουά που διεξάγονται στο CCT είναι ανοικτά σε όλους τους σκακιστές-μέλη ή μη σκακιστικών ομίλων της Κύπρου.  Απαραίτητη προϋπόθεση, οι σκακιστές να έχουν FIDE ID.

δ.  Τα τουρνουά που εντάσσονται στο CCT διεξάγονται με τους κανονισμούς της FIDE και αξιολογούνται κάθε φορά.

ε.  Τα τουρνουά πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες διαφορά μεταξύ τους και γι’ αυτό υπεύθυνη είναι η Σκακιστική Σχολή “Κάππα”.

στ. Στο κάθε τουρνουά διορίζεται Υπεύθυνος Αγώνων ή/και Διαιτητής, καθώς επίσης και τριμελής Επιτροπή Αγώνων/Ενστάσεων.

ζ.  Θα βραβεύονται με έπαθλα οι πρώτοι τρεις (3) νικητές σε κάθε τουρνουά καθώς επίσης ο πρώτος νικητής στην κατηγορία κάτω των 12 χρόνων.

η. Αν κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια των αγώνων που δεν καλύπτεται από τους αγωνιστικούς κανονισμούς που διέπουν το άθλημα, η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνη να αποφασίσει και η όποια απόφασή της θα είναι τελεσίδικη και μη διαπραγματεύσιμη.

θ. Με τη λήξη κάθε σταθμού θα δημοσιεύεται αναλυτική κατάσταση όλων των αποτελεσμάτων με τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων καθώς επίσης η τελική κατάταξή τους.  Όλες οι πληροφορίες θα βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα.

ι. Με βάση την αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του κάθε σκακιστή, η Σκακιστική Σχολή “Κάππα” θα κάνει αναπροσαρμογή της βαθμολογίας.

ια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά το τέλος του CCT, αυτός που έχει κερδίσει τις περισσότερες ψηλότερες θέσεις σε κατάταξη, θα είναι πιο ψηλά από τον άλλο.

ιβ.  Είναι στη δικαιοδοσία της Σκακιστικής Σχολής “Κάππα” να αποφασίσει πόσους γύρους παιχνιδιών θα διεξάγει σε κάθε τουρνουά, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, αλλά όχι πέραν των εννέα (9) και όχι λιγότερους από πέντε (5).  Το time control θα έχει ως βάση από 10 μέχρι 25 λεπτά για κάθε παίκτη με επιπλέον 3 μέχρι 10 δευτερόλεπτα αύξηση χρόνου σε κάθε κίνηση.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Βραβεία

α.  Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται όπως πιο κάτω:

 • Γενική Κατηγορία:                    €15=
 • Άτομα κάτω των 12 ετών:        € 10=

(Σε μερικά τουρνουά και αφού ανακοινωθεί από πριν, η τιμή θα περιλαμβάνει ροφήματα ή/και σνακ το μεσημέρι. Θα δοθεί επίσης δώρο μία μπλούζα ή ένα καπελάκι του Cyprus Chess Tour στην πρώτη εγγραφή).

β.  Βραβεία στον κάθε σταθμό:

 • Θα βραβεύονται με έπαθλα και με κουπόνι για δωρεάν συμμετοχή στον επόμενο σταθμό ΜΟΝΟΝ, ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας σε κάθε τουρνουά.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν χρηματικά έπαθλα, θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη των αγώνων.
 1. CCT Ranking Points

α. Οι βαθμοί στα τουρνουά του CCT θα δίδονται στους σκακιστές ανάλογα με τα αποτελέσματά τους και την τελική τους κατάταξη.

β.  Βαθμοί στα τουρνουά του CCT θα δίδονται στους πρώτους δώδεκα (12) σκακιστές όπως καθορίζεται στον πιο κάτω πίνακα:

1ος20 βαθμοί 4ος – 10 βαθμοί 7ος – 6 βαθμοί 10ος – 3 βαθμοί
2ος15 βαθμοί 5ος – 8 βαθμοί 8ος – 5 βαθμοί 11ος – 2 βαθμοί
3ος12 βαθμοί 6ος – 7 βαθμοί 9ος – 4 βαθμοί 12ος – 1 βαθμός
 1. Βραβεία στο τέλος της χρονιάς:   Για σκοπούς επιβράβευσης των προσπαθειών των σκακιστών που λαμβάνουν μέρος στο CCT, οι πρώτοι δέκα (10) νικητές στην τελική κατάταξη του Cyprus Chess Tour στο τέλος της χρονιάς, θα βραβευτούν από τη Σκακιστική Σχολή ”Κάππα”, με βαρύτιμα τρόπαια και έπαθλα μεγάλης αξίας.  Θα βραβευτεί επίσης ο πρώτος νικητής στην κατηγορία κάτω των 12 χρόνων.Στα έπαθλα θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αεροπορικά εισιτήρια για συμμετοχή σε τουρνουά στο εξωτερικό, δωρεάν συμμετοχή στις σκακιστικές κατασκηνώσεις, δωρεάν συμμετοχή στο Cyprus Chess Tour της επόμενης χρονιάς και πολλά άλλα πλούσια δώρα όπως tablet, mobiles κλπ.
(Τα βραβεία δύναται να αλλάξουν ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών)

Ο πρώτος νικητής θα αναδεικνύεται ως ο “Master of Cyprus Chess Tour” της χρονιάς.   

Δύναται να δοθούν δώρα και σε σκακιστές άλλων κατηγοριών.

 1. CCT Penalty Points (Βαθμοί Ποινής)

α. Penalty Points είναι οι πόντοι που δίδονται στους αθλητές για ανάρμοστη ή αντιαθλητική συμπεριφορά πριν, κατά ή μετά το τουρνουά.

β. Μετά τη λήξη του τουρνουά θα αναπροσαρμόζεται η λίστα με τα penalty points του συγκεκριμένου τουρνουά.

γ. Σκακιστής που χρεώνεται με δύο (2) penalty points σε ένα τουρνουά αποβάλλεται αυτόματα από το τουρνουά που τιμωρήθηκε και δεν λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί κατάταξής του.

Η Σκακιστική Σχολή “Κάππα” θα διατηρεί λίστα με τα penalty points και όταν κάποιος αθλητής συμπληρώσει τρία (3) penalty points, θα λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω μέτρα:

 • Θα επιδίδεται επιστολή από τη Σχολή στο σκακιστικό όμιλο που ανήκει ο σκακιστής και στην ΚΥΣΟ, πληροφορώντας τους ότι ο αθλητής θα αποβάλλεται από τους επόμενους δύο (2) σταθμούς και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε καμία διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Σκακιστικής Σχολής “Κάππα”.
 • Τα penalty points θα έχουν ισχύ για περίοδο ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία επιβολής τους.
 1. Αποχώρηση Σκακιστών

Σκακιστής ο οποίος έχει ξεκινήσει σε ένα τουρνουά και σταματήσει χωρίς σοβαρό λόγο, τότε χρεώνεται με ένα (1) penalty point.

 1. Μη Εμφάνιση – No Show

Μη εμφάνιση σκακιστή σε τουρνουά που έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει τους διοργανωτές, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν, τότε χρεώνεται με ένα (1) penalty point.

 1. Ανάρμοστη Συμπεριφορά

Σκακιστής ο οποίος αποδειχτεί ότι είχε ανάρμοστη συμπεριφορά, είτε λεκτική, είτε φυσική με άλλους σκακιστές ή με το διαιτητή, τότε θα χρεώνεται με δύο (2) penalty points.

 1. Anti-Cheating Control

Σκακιστές που σε Anti-Cheating Control είναι θετικοί, αυτόματα αποβάλλονται για δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους από κάθε αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Σκακιστικής Σχολής “Κάππα”.

 1. Ειδικοί Κανονισμοί
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους σκακιστές κατά τη διάρκεια των αγώνων. (Εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αφού πάρουν την άδεια του διαιτητή)
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η επιτροπή αγώνων έχει το δικαίωμα να επιτρέψει στους αθλητές να καπνίσουν σε προκαθορισμένους χώρους και σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, για παράδειγμα μεταξύ της αλλαγής των γύρων.
 • Απαγορεύεται η χρήση αλκοολούχων ποτών καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Σκακιστής που αποδειχθεί ότι αγωνίζεται υπό την επήρεια αλκοόλ, θα αποκλείεται αυτόματα από τη διοργάνωση και θα υπόκειται σε πιθανόν μελλοντική τιμωρία.
 • Ο κάθε σκακιστής υποχρεούται σε anti-cheating control όποτε του ζητηθεί.
 • Ενστάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή αγώνων μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η παράβαση.
 • Διαδικασία παραπόνων – Όλα τα παράπονα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς στην επιτροπή αγώνων εντός 5 ημερών μετά τη λήξη της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Στο τέλος του CCT ο κάθε σκακιστής θα κερδίσει βαθμούς 1% του κυπριακού ΕΛΟ του.  π.χ. με ΕΛΟ 2000 = 20 βαθμοί.